MENCIÓ

 

INFORME LITERARi DE JOAN CAVALLÉ

 

Informe sobre les publicacions literàries en el periode de maig de 2016 fins abril de 2017 al Camp de Tarragona, on es fa meció de la  edició de La Dama de les Aigües de l'Ebre. (Conté errata en el cognom de l'autor: "Rodriguez" per "Ramírez", bastant comuna, pel que sembla.)

 

 

 

LA DAMA DE LES AIGÜES DE L'EBRE- LA DAMA DE LAS AGUAS DEL EBRO

 

 Índex-Índice

-dades de l'obra/datos de la obra

-Punts de venda/Puntos de venta: virtuales y físicos

-da tu opinión/comenta

-Texto de la contraportada

-entrevista a Radio Tivissa 24-3-2017 (català) (so)

-presentació del llibre a Tivissa 25-3-2017 (participants)

-tarjetó de la presentació del libre a Tarragona 30-3-2017 (participants)

-entrevista programa de Radio Tarragona. Especial Sant Jordi 2017 el 20-4-2017 (català)(so)

-El ilustrador del libro: Josep Lavilla, obra pictórica.(enlace)

-Imágenes de la presentación en la Cooperativa Obrera Tgn 30-3-2017

-Text de les solapes/texto de las solapas- canción Joan Manuel Serrat

Datos/dades

EDICIÓN BILINGÜE: catalán-castellano. 280 páginas.

Ilustraciones de Josep Lavilla

PRIMERA EDICIÓN: febrero de 2017

100 ejemplares.

Editorial Silva. Tarragona. España

 

Cómpralo ahora mismo en las Librerías virtuales de la Librería Galatea de Reus. o de la Capona de Tarragona

Librería Galatea

Librería La Capona

(si no funciona, clica en uno de estos enlaces directos)

https://www.galateallibres.com/products/527880-la-dama-de-les-aigues-de-lebre-ed-bilingue.HTML

http://www.llibrerialacapona.cat/es/libros/9788415342229-dama-de-les-aigues-de-lebre-la/

Puntos de venta físico: en las principales librerías de Tarragona y Reus.

Tarragona: Adserá, La Rambla, La Capona

Reus: -  Galatea, Gaudí.
          -  Araceli. Carrer del Vent. Teus

 

A través de AMAZON :

https://www.amazon.es/Aig%C3%BCes-lEbre-Mar%C3%ADa-Ram%C3%ADrez-Labaila/dp/8415342225/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1524553172&sr=1-1&keywords=Ram%C3%ADrez+Labaila

Texto de la Contraportada

 Contraportada
Al relat en català, narrat en primera persona, l’Anton és un jove mestre que rep la visita d’uns personatges que l’introduiran en el món sorprenent, encara que perfectament i dentificable i recognoscible, dels llocs per on es mouen: els pobles i el paisatge de la Ribera d’Ebre (Tarragona). La natura dels quals adquireix aires mítics. Són espais i fets extrapolables a qualsevol lloc de la Terra on l’home hagi deixat la seva empremta.

El camí que emprenen els personatges (i el lector) és un viatge cap a la consciencia ple de retrobaments i trobades falldes; és un moment per a reconèixer els vincles trencats per l'home en el seu entorn i, tot plegat, ens dugui a un moment de reflexió que ofereixi alguna oportunitat al futur.

 
En la versión castellana, narrada en tercera persona, Antón es un adolescente que recibe la visita de unos personajes que lo introducirán en el mundo sorprendente, aunque perfectamente reconocible e identificable, de los lugares por los que se mueven: los pueblos y el paisaje de la Ribera del Ebro (Tarragona), cuya naturaleza adquiere tintes míticos. Espacios y hechos extrapolables a cualquier lugar de la Tierra donde el hombre haya dejado su huella.

El camino que emprenden los personajes (y el lector) es un viaje hacia la consciencia lleno de encuentros y desencuentros; es una ocasión para reconocer los vínculos rotos por el hombreen su entorno de modo que, todo ello nos conduzca a un momento de reflexión que dé alguna oportunidad al futuro.

 

Entrevista Radio Tivissa

24-3-2017
amb Montse Margalef
a l'emissora local Radio Tivissa

Per aquells que tingueu interès en sentir la veu de l'autor, i sentir parlar sobre el germen del relat, i alguna cosa més, a amb la Montse Margalef, aquí teniu la posiibilitat d'escoltar- lo.

Clica aquí:  Entrevista

 

Presentació del llibre a la Biblioteca de Tivissa

D'esquerra a dreta: l'autor; el Sr. Alcalde de Tivissa, Jordi Jardí i l'editor de Editorial Silva Manuel Rivera

 

Tarjetó-invitació a la presentació a Tarragona del 30 de Març de 2017

 Silva editorial presenta sus novedades de Sant Jordi 2017, diu:
José M. Ramírez Labaila, ‘La Dama de les Aigües de l’Ebre’
Silva Editorial
280 pàgines
18 euros
Novel·la
Dues versions (en català i castellà) de ficció i fantasia, però amb simbolisme real i ambientat a les muntanyes màgiques, els pobles i els rius de les Terres de l’Ebre. El primer llibre publicat pel professor José María Ramírez —no serà l’últim. En guarda moltes més històries.
 en

Tarragona Digital

 

Entrevista a l'autor al programa de Radio  Tarragona Especial Sant Jordi 2017

amb Nuria Cartanyà el dia 20 d'abril El Matí de Radio Tarragona a l'Antic Ajuntament de Tarragona, el programa va comptar amb d'altres membres del sector del llibre: autors, editors, llibreters.
Clica aquí si el vols escoltar el fragment de l'entrevista on parlem del llibre:  Entrevista

 

El ilustrador de "La dama de les aigües de l'Ebre"
 

         Josep Lavilla

 

Contempla su obra pictórica.


Visita su página

 

Imágenes de la presentación en la Cooperativa Obrera de Tarragona 30-3-2017

Momento previo.
Manuel Rivera, el editor, presenta
Juan González Soto comenta
Arga Sentís lee, recrea
Josep Lavilla explica
Este, el autor, se justifica.

 

Text de les solapes/Texto de las solapas

El texto de las solapas, a modo de presentación, en formato formulario de instancia, está montado, en parte, sobre una parodia de la canción de Joan Manuel Serrat: "a quien corresponda" de su álbum En tránsito de 1981.
Clica aquí si quieres escuchar la canción.  https://www.youtube.com/watch?v=iNbxK1ijS6g

 

AL DISCRETO LECTOR
 

El Autor JOSÉ MARÍA RAMÍREZ LABAILA, divorciado y mayor de edad, afectado de compulsión narrativa, vecino de La Secuita (TGN), hijo de Rosa y de Manuel, aragonesa ella y andaluz él, y natural de Alfarnate (Málaga), según obra en el Registro Civil. Licenciado en Filología Hispánica y Maestro de Catalán e Inglés. En esta fecha, al inicio de 2017, con las fuerzas de que dispone, atentamente
EXPONE, no dos, sino tres puntos
Primero: que desea que el discreto lector goce del placer de la lectura de este relato
Segundo: que no sea en vano.
Tercero: que no va a agobiaros con su currículum
Por eso,
respetuosamente


SUPLICA
que tome las medidas que considere oportunas para disfrutarlo y se proponga la lectura de los que le sigan, que están madurando

Y, en la misma línea, sepa que

El Ilustrador, Josep Lavilla, pintor tarraconense de original y muy particular estilo, casado y mayor de edad, vecino de Tarragona, y se reserva otros datos personales para ocasión más prístina. En fecha lejana y sin que mediara coacción alguna, dato este que, andando los tiempos que corren, es toda una garantía de honestidad, se enfrascó en la tarea de ilustrar el texto de este relato y dar forma visual a los espacios y personajes pergeñados en él, y lo consiguió. Añádase que la imagen que aparece en la portada procede de un cuadro al óleo, obra de su ingenio, que es muestra de su hacer pictórico, e incitó al autor del texto a ponerse en marcha.

 

AL LECTOR AVISAT

L’Autor, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ LABAILA , divorciat i major d’edat, sense professió en l’actualitat i afectat de compulsió narrativa, veí de La Secuita (TGN), fill de Rosa i de Manuel, aragonesa ella i andalús ell, i natural d’Alfarnate (Màlaga), segons consta al Registre Civil. Llicenciat en Filologia Hispànica i Mestre de Català i Anglès. En data d’avui, als inicis de 2017, amb les forces de què disposa, atentament
EXPOSA, no dos, sinó tres punts
Primer: que gaudiu del plaer de la lectura del relat que li ofereix,
Segon: que no sigui debades.
Tercer: que no us aclapararà amb el seu currículum
Per això,
Respectuosament,


SUPLICA
Que prengui les mesures adients per a fruir-lo i es faci el propòsit de llegir els que vinguin darrera, que estan madurant.

I, en la mateixa línia, sàpiga que

L’ Il·lustrador, Josep Lavilla, pintor tarragoní d’original i molt particular estil, casat i major d’edat, veí de Tarragona,i que, es reserva altres dades personals per a ocasió més prístina. En data llunyana i sense coacció de cap mena, dada aquesta que, donats els temps que corren, és tota una garantia d’honestedat, s’embrancà en la tasca d’il·lustrar el text d’aquest relat i donar corporeïtat als espais i personatges apariats en ell, i ho va aconseguir. S’ha d’afegir que la imatge de la portada ha estat presa d’un quadre a l’oli, obra del seu enginy, que és mostra del seu fer pictòric, va incitar l’autor del text a posar-se en marxa.